Site icon SOLIDWORKS BLOG – wszystko o programie SOLIDWORKS

Domyślnie zgięta linia wiodąca w odnośnikach

Czy wiesz, że… ?

Na rysunkach domyślnym typem odnośników jest kołowy kształt rozmieszczony w kwadracie. Oczywiście łatwo możesz to zmienić podczas wstawiania odnośników.

Ale pewne ustawienia możesz określić w szablonie dokumentu, żeby zawsze obowiązywały podczas tworzenia dokumentacji.

We Właściwościach dokumentu > Odnośniki możesz ustawić Wyświetlanie linii wiodących. Przy czym oddzielnie się ustawia dla automatycznych i ręcznych odnośników.

zgięta linia wiodąca w odnośnikach

Możesz też ręcznie wstawić punkt lub kilka punktów uskoku.

Exit mobile version